Regulamin strony celnie.pl

1. Decyzje ogólne
1.1. Aby móc w pełni użytkować serwis i umieszczać w nim artykuły, trzeba przejść przez niepłatną rejestrację.
1.2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z daniem zgody na warunki ustalone w statucie.
1.3. Zgodnie z art. 116. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., niedozwolone jest powielanie i przedrukowywanie treści umieszczonych na witrynie celnie.pl.
1.4. Twórca jest całkowicie odpowiedzialny za zamieszczony treść. Administrator strony nie odpowiada za krzywdy powstałe w wyniku zastosowania się do treści zamieszczonych na stronie.
1.5. Twórca publikacji informuje, że posiada kompletne prawa autorskie.
1.6. Treści nie mogą być umieszczane na odrębnych blogach ani przed, ani po opublikowaniu ich na celnie.pl.
1.7. Artykuły, które nie spełniają zaleceń, będą pominięte. Posiadacz bloga zastrzega sobie możliwość odmowy bez podawania prawdziwej przesłanki.
1.8. Na celnie.pl funkcjonuje wyłączenie odpowiedzialności administratora bloga. Czytelnik ma świadomość, że blog ma styl informacyjny, analogicznie jak publikowane na nim teksty. Nie wyrażają one wskazówek ani zaleceń w określonych warunkach. Zamieszczane treści przedstawiają opinie ich autorów. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawianych pod tekstami.

2. Dodawanie tekstów na stronie
2.1. Zawartość tekstu powinna być niesprzeczna z wytycznymi polskiej poprawności językowej. Teksty z rażącymi błędami nie będą zamieszczone.
2.2. Treść tekstu winna mieć charakter informacyjny i być ciekawa dla czytelników.
2.3. Każdy tekst winien być wyjątkowy, zastanawiający i czytelny dla czytelników.
2.4. Publikowane treści muszą zawierać powyżej 2500 zbs.
2.5. W artykule możliwe jest dodanie nie więcej niż 1 linka w formie URL lub brand.
2.6. Artykuł i linki kierujące do zewnętrznych domen nie powinny prezentować zawartości niezgodnych z prawem oraz treści dla osób pełnoletnich.
2.7. Do każdej publikacji powinno się dodać fotografię. Fotografia nie może łamać zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.