idealizm obiektywny

Czy istnieje tylko to, co widzę?

Czym jest idealizm obiektywny? Czym jest idealizm subiektywny? Czy istnieje tylko to, co widzę? Czym jest idealizm obiektywny? Ojcem idealizmu obiektywnego jest starożytny filozof Platon. Uważany był on niezwykle racjonalnego człowieka, głoszącego teorie mające poparcie w rzeczywistości….Kwestią nieodłącznie związaną z pytaniem, czy istnieje tylko to, co widzę, jest idealizm subiektywny stojący w opozycji do idealizmu obiektywnego. To pogląd filozofii nowożytnej, którego głównym przedstawicielem był żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku George Berkeley.

Czytaj więcej