Ile zarabia psychoterapeuta, psycholog, psychiatra? Gdzie może pracować psychoterapeuta, psycholog, psychiatra?

Zawody związane z poznawaniem ludzkiej psychiki od lat znajdują się w czołówce wśród młodych osób, które dopiero decydują o tym, kim chcą zostać. Dużą popularnością cieszy się psychologia, niektórzy idą o krok dalej i decydują się na studiowanie medycyny, wybierając później specjalizację psychiatryczną. Jeszcze inni chcą zostać psychoterapeutami. Który zawód jest najbardziej dochodowy? Jak zostać psychologiem, psychiatrą lub psychoterapeutą?

Ile zarabia psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która prowadzi różnego rodzaju terapie, mające na celu poradzenie sobie z uzależnieniami, przemocą, zaburzeniami odżywiania, problemami rodzinnymi itp. Taki specjalista może świadczyć swoje usługi klientom indywidualnym lub grupom osób. Jak zostać psychoterapeutą wskazuje serwis ABCporady.pl, nie jest to ten sam specjalista co psycholog czy psychiatra. Może nim być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku humanistycznym, a potem odbyła 4-letnie studium w szkole psychoterapii. Czas przygotowania do zawodu psychoterapeuty jest jeszcze dłuższy. Chodzi o to, by dana osoba nabyła właściwe kompetencje do prowadzenia terapii.

A ile zarabia psychoterapeuta? To zależy od kilku czynników, m.in. lokalizacji, stażu pracy, ilości terapii. Średnio miesięczne zarobki netto psychoterapeuty wynoszą nieco powyżej 3 000 zł. Tacy specjaliści mogą otworzyć własną praktykę lub pracować w szpitalach, ośrodkach pomocy, fundacjach itp.

Mężczyzna siedzący na krześle

Ile zarabia psycholog?

Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia psychologiczne i ma tytuł magistra. Może pracować w szpitalach, fundacjach, ośrodkach pomocy, prowadzić własną praktykę, ale nie tylko. Wiele zależy od wybranej specjalizacji. Niektórzy psychologowie mogą pracować w mediach, w firmach, gdzie prowadzone są badania społeczne itp. Tacy specjaliści nie mają możliwości wystawiania recept, jednak mogą orzekać i opiniować. Stawiają diagnozy, udzielają wsparcia psychicznego, mogą sugerować rozszerzenie diagnostyki, np. u psychiatry. Zarobki psychologów zależą od miejsca pracy, stażu i lokalizacji. Najmniej zarabiają młodzi specjaliści, średnio jest to nieco powyżej 2 300 zł, najwięcej starsi specjaliści – ponad 3 300 zł netto.

Ile zarabia psychiatra?

Psychiatra to lekarz medycyny, który odbył 6-letnie studia lekarskie i wybrał specjalizację z zakresu psychiatrii. Może on diagnozować i leczyć choroby psychiczne, decydować o leczeniu farmakologicznym, wypisywać recepty, kierować do szpitala, na zwolnienia lekarskie. Psychiatra może pracować w szpitalu lub/i prowadzić własną praktykę lekarską. Wizytę u niego może zasugerować psycholog lub lekarz pierwszego kontaktu. Możliwe jest także udanie się na wizytę prywatną. Psychiatra może więc mieć kilka źródeł dochodu, dlatego trudno ustalić, jakie są jego zarobki. Uzależnione są one nie tylko od ilości pracy, ale i stażu oraz lokalizacji. Średnio lekarz psychiatra zarabia ponad 4 300 zł netto.