e

Jak napisać CV i list motywacyjny?

W CV należy wpisać podstawowe dane osobowe, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia. Następnie konieczne jest przedstawienie doświadczenia zawodowego. To ono powinno znaleźć się zaraz pod danymi.

Czytaj więcej