Jak napisać CV i list motywacyjny?

Poszukiwania pracy zazwyczaj zaczynają się od stworzenia życiorysu i niekiedy listu motywacyjnego. Są to dokumenty niezbędne do tego, aby móc aplikować na określoną ofertę. Wiele osób ma jednak problem z ich przygotowaniem. Co powinno znaleźć się w CV i jak napisać list motywacyjny? Jakie informacje są niezbędne dla przyszłego pracodawcy?

Jak napisać CV?

CV powinno być przede wszystkim dla rekrutera czytelne. Czasami wystarczy kilka sekund, żeby zostało odrzucone, ponieważ widać, że nie zostało ono przygotowane z należytą starannością. W dokumencie istotna jest nie tylko treść, ale i estetyka prezentowanych informacji.

W CV należy wpisać podstawowe dane osobowe, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia. Następnie konieczne jest przedstawienie doświadczenia zawodowego. To ono powinno znaleźć się zaraz pod danymi. Dla większości pracodawców są to ważniejsze informacje niż np. wykształcenie. Opisując ten paragraf, należy podać nazwę stanowiska oraz podać okres, w którym było ono zajmowane. Konieczne jest też opisanie wykonywanych obowiązków, co nakreśli pracodawcy, w czym kandydat jest biegły.

Kolejnym punktem jest wykształcenie. Należy opisać je w odwróconej kolejności, podobnie jak doświadczenie zawodowe, czyli szkoła/studia, które zostały ukończone niedawno lub jeszcze są kończone, przedstawiane są na górze listy. Szkół średnich nie trzeba uwzględniać w CV, chyba że mają one znaczenie w przypadku aplikowania na dane stanowisko, np. była to klasa o konkretnym profilu.

W CV należy podać również znane języki obce i określić ich poziom. Pracodawcy nie wystarczy komunikat, że ktoś poda jedynie, jaki zna język. Na rozmowach kwalifikacyjnych szybko poziom może zostać zweryfikowany, dlatego lepiej nie podkoloryzowywać swojego CV.

Ponadto w dokumencie trzeba zawrzeć informacje na temat umiejętności. Powinny być wymienione te, które są istotne podczas aplikowania na konkretne stanowisko. Należy wyróżnić się nimi na tle konkurencji. Oprócz tego należy przedstawić kursy i szkolenia, które można potwierdzić zdobytymi certyfikatami. One również będą dla pracodawcy cenną informacją, że dana osoba dba o swój rozwój. Na końcu wymienia się jeszcze zainteresowania kandydata. Nie można zapominać również o klauzuli o ochronie danych osobowych.

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny nie zawsze jest wymagany przez pracodawców, jednak może być on dobrym uzupełnieniem życiorysu, w którym miejsce jest w pewien sposób ograniczone. Jeśli dokument ten jest obowiązkowy do rekrutacji, należy się do niego przyłożyć. Przede wszystkim musi to być list spersonalizowany. Na wstępie należy zaznaczyć, do kogo jest on kierowany. Warto poinformować, gdzie została znaleziona oferta pracy, dlaczego zdecydowaliśmy się na nią aplikować.

Następnie należy napisać, dlaczego to akurat my jesteśmy idealnymi kandydatami na określone stanowisko. Warto jednak wiedzieć, że nie powinno się powielać informacji z życiorysu. Można, a nawet trzeba do nich nawiązywać, ale nie trzeba wymieniać tego tak jak w CV. Po tym list należy zakończyć w sposób profesjonalny i wyrazić swoją nadzieję na możliwość spotkania z pracodawcą.