Co grozi za usunięcie ciąży za granicą?

Niektóre kobiety, gdy dowiadują się, że zostaną matkami, nie czują się na to gotowe, co może skłaniać je do zastanawiania się nad przerwaniem ciąży. Pojawia się, jednak pytanie, czy za dokonanie aborcji za granicą grożą poważne konsekwencje prawne? Gdzie zabieg ten jest legalny? Wyjaśniamy.

Co grozi za usunięcie ciąży za granicą?

Usunięcie ciąży poza granicami Polski, w państwie, gdzie zabieg ten jest legalny, zazwyczaj nie pociąga za sobą odpowiedzialności karnej. Dzieje się tak, ponieważ polskie prawo nie ma zastosowania poza granicami kraju. Warto jednak przed podjęciem decyzji, uważnie zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym państwie, a także pamiętać o aspektach emocjonalnych i zdrowotnych, które mogą wiązać się z aborcją. Wiele kobiet chcąc przerwać ciążę, szuka pomocy w klinikach, gdzie tego rodzaju zabiegi są przeprowadzane masowo i nie przywiązuje się należytej uwagi do tego, aby zapewnić pacjentkom odpowiedni poziom opieki. Konsultacja z zaufanym lekarzem lub rozważenie innych rozwiązań przed podjęciem decyzji o aborcji jest wręcz zalecane.

Czy aborcja w Polsce jest legalna?

Przerwanie ciąży w Polsce na żądanie kobiet z reguły jest niedozwolone. Należy jednak pamiętać, że polskie prawo dopuszcza dokonanie aborcji jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Zalicza się do nich zagrożenie życia lub zdrowia matki, a także przypadek, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, czyli gwałtu. Jeszcze kilka lat temu aborcja w Polsce mogła być przeprowadzona po stwierdzeniu poważnych wad rozwojowych u płodu. W innych przypadkach przerwanie ciąży jest niezgodne z prawem i pociąga za sobą konsekwencje prawne, jednak tylko wobec personelu medycznego przeprowadzającego zabieg. Ograniczenia te są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie, co skłania wiele kobiet do szukania pomocy za granicą. Dyskusja na temat przepisów aborcyjnych w Polsce jest tematem ciągłych debat społecznych i politycznych.

Gdzie na świecie aborcja jest legalna?

Dopuszczalność aborcji na świecie różni się w poszczególnych częściach świata. W takich europejskich krajach jak Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania czy Słowacja przerwanie ciąży bez podania przyczyny jest legalne do określonego tygodnia ciąży. Stany Zjednoczone są dosyć podzielone w kwestii aborcji, a wykonywanie tego zabiegu jest dopuszczalne tylko w niektórych stanach. W Kanadzie kobiety mają prawo przerwać ciążę na każdym jej etapie na koszt państwa.

Istnieją również kraje, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana lub dozwolona tylko w wyjątkowych okolicznościach. Nie można jej przeprowadzać na Malcie i w Watykanie, a także w wielu państwach Ameryki Łacińskiej czy Bliskiego Wschodu. Różnice w prawie do legalnego przerwania ciąży często odzwierciedlają kulturowe, religijne i polityczne podejście do praw kobiet oraz decydowania o aborcji.

Ze względu na restrykcyjne przepisy dotyczące przerywania ciąży w Polsce wiele kobiet decyduje się wyjechać za granicę, aby przeprowadzić ten zabieg. W naszym odczuciu przed dokonaniem aborcji warto rozważyć inne opcje, m.in. oddanie dziecka do adopcji po porodzie. Jakie jest Twoje stanowisko w kwestii przerywania ciąży? Podziel się swoją opinią w komentarzu.