Co grozi za brak przeglądu?

Regularne wykonywanie przeglądów technicznych nie tylko pozwala swobodnie poruszać się po drodze, ale daje także pewność, że pojazd jest w pełni sprawny. Co może się stać, gdy samochód lub skuter nie przejdą badania technicznego? Czy można jeździć bez ważnego przeglądu? Wyjaśniamy.

Czy jazda bez przeglądu jest legalna?

Poruszanie się pojazdem bez ważnego badania technicznego jest działaniem niezgodnym z prawem. W Polsce każdy pojazd mechaniczny musi podlegać obowiązkowym przeglądom w celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Brak aktualnego badania technicznego może skutkować nie tylko problemami z prawem, ale również stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Właściciele pojazdów są zobowiązani do regularnego sprawdzania stanu swoich pojazdów. W przypadku kontroli drogowej funkcjonariusz może łatwo wykryć, że samochód lub skuter nie posiada ważnego przeglądu. Odpowiedzialność za jazdę pojazdem niespełniającym określonych wymogów spoczywa na kierowcy.

Co grozi za jazdę bez przeglądu?

Jedną z konsekwencji korzystania z pojazdu bez aktualnego badania technicznego jest nałożenie na kierowcę sankcji. Osoba ta może zostać ukarana mandatem, a w niektórych przypadkach nawet punktami karnymi. Jeśli organy kontroli ruchu drogowego stwierdzą, że pojazd stwarza zagrożenie na drodze, może zostać on zatrzymany. Warto także pamiętać, że w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego, brak ważnego przeglądu zwykle wpływa na decyzje ubezpieczycieli dotyczącą wypłaty odszkodowania. Poddawanie pojazdu regularnym przeglądom jest bowiem formą dbania o dobry stan techniczny pojazdu. Należy mieć na uwadze, że konsekwencje mogą być tym bardziej dotkliwe, jeśli brak aktualnego przeglądu przyczyni się do poważnego zdarzenia drogowego.

Ile można jeździć po nieudanym przeglądzie?

Po nieudanym badaniu technicznym istnieje ograniczony czas na usunięcie stwierdzonych usterek. Zazwyczaj właściciel pojazdu ma 30 dni na naprawę i ponowne przedstawienie pojazdu do przeglądu. W tym okresie poruszanie się np. samochodem lub skuterem jest dozwolone, lecz tylko w celu usunięcia usterek i dojazdu do stacji kontroli pojazdów. Po upływie wyznaczonego terminu, bez wykonania ponownego badania technicznego, przegląd traci ważność. Właściciel musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi podczas kontroli drogowej za jazdę pojazdem bez ważnego badania technicznego. Z tego względu nie należy ignorować wyników nieudanego przeglądu i jak najszybciej zadbać o stan techniczny pojazdu.

Poruszanie się po drodze pojazdem bez aktualnego badania technicznego jest niezgodne z prawem i może pociągać za sobą poważne konsekwencje prawne. W naszej ocenie systematyczne poddawanie samochodu lub skutera przeglądom stanowi wyraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. A co Ty sądzisz na ten temat? Zdarzyło się Ci zapomnieć o przeglądzie pojazdu? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu.