Ile zarabiają nauczyciele WF-u?

Zajęcia z wychowania fizycznego stanowią ważny element rozwoju młodych ludzi na różnych etapach edukacji. Wartość tych lekcji często jest niedoceniana, a wielu uczniów rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach. Klucz do podniesienia atrakcyjności lekcji WF-u stanowi odpowiednie prowadzenie lekcji przez wykwalifikowanego nauczyciela. Ile zarabia nauczyciel WF-u? Sprawdź, czy wysiłek włożony w zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pedagoga przekłada się na wysokość zarobków.

Co wpływa na zarobki nauczyciela WF-u?

Największy wpływ na to, ile zarabia nauczyciel WF-u, ma jego staż pracy. Osobę pełniącą w szkole funkcję wuefisty obejmują te same zasady wynagrodzenia, co pozostałych pedagogów. Początkujący nauczyciel wychowania fizycznego ze stażem krótszym niż 3 lata zarabia średnio 3700 zł brutto. Wynagrodzenie pedagoga posiadającego 4-9 lat doświadczenia w pracy z młodzieżą wynosi około 4130 zł brutto. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie może zarobić średnio 5270 zł brutto, a osoba, która posiada ponad 20-letni staż pracy na stanowisku wuefisty nawet 5380 zł brutto.

Na ostateczną wysokość pensji nauczyciela WF-u mają również wpływ dodatki przysługujące pedagogom. Wśród nich znajdują się m.in. dodatek za wysyłkę lat, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, dodatek za godziny ponadprogramowe i zastępstwa, a także inne nagrody finansowe za wieloletnią pracę z młodymi ludźmi.

Jakie wymagania musi spełniać wuefista?

Żeby zostać nauczycielem wychowania fizycznego, należy ukończyć studia kierunkowe I i II stopnia oraz uzyskać kwalifikacje pedagogiczne. Istnieje również możliwość zdobycia uprawnień do tego zawodu podczas studiów podyplomowych. Osoba zatrudniona na stanowisku pedagoga powinna być niekarana i przestrzegać podstawowych zasad moralnych. Innymi wymogami umożliwiającymi pracę na stanowisku wuefisty są predyspozycje zdrowotne oraz sprawność fizyczna.

Jakie obowiązki ma nauczyciel WF-u?

Do podstawowych obowiązków nauczyciela WF-u należy przygotowanie zajęć ruchowych dla dzieci dostosowanych do ich wieku. Pedagog opracowuje lekcje wychowania fizycznego zgodnie z przyjętym programem nauczania. Bardzo ważnym elementem zajęć jest rozgrzewka poprzedzającą wykonywanie ćwiczeń. Wuefista pokazuje uczniom, jak prawidłowo to robić i sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem młodzieży. Zakres obowiązków wuefisty obejmują również prowadzenie zajęć pozalekcyjnych — np. kółek sportowych i gimnastyki korekcyjnej. Wuefista często jest jednocześnie trenerem szkolnej drużyny sportowej, więc powinien umieć dostrzec potencjał każdego ucznia. Do zadań wuefisty należy także zaszczepienie u młodych ludzi chęci prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zarobki nauczyciela WF-u opierają się w znacznym stopniu na posiadanym przez niego doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na wysokość wynagrodzenia wpływa także wiek uczniów — im młodsze są dzieci, tym zwykle niższa jest pensja podstawowa pedagoga. Czy uważasz, że zarobki wuefisty są współmierne do włożonego przez niego wysiłku w nauczanie młodych ludzi? Podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu pod artykułem.