Ile zarabia nauczyciel dyplomowany?

Wiele lat spędzonych na nauczaniu i samokształceniu znajdują odzwierciedlenie w wysokości zarobków nauczycieli dyplomowanych. Ile zarabiają pedagodzy, którzy osiągnęli najwyższy stopień awansu zawodowego? Z tego artykułu dowiesz się, ile zarabia nauczyciel dyplomowany.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany?

Nauczyciele dyplomowani to pedagodzy, którzy osiągnęli najwyższy stopień awansu zawodowego, co idzie w parze z długim stażem pracy. By zostać nauczycielem dyplomowanym, pracownik musi przepracować w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego lub 4 lata i 9 miesięcy w przypadku, gdy nie odbywał stażu.

Zarobki nauczycieli w 2023 roku wzrosną o 7,8% w stosunku do roku poprzedniego — zjawisko to jest związane z szalejącą inflacją. Średnie wynagrodzenie pedagoga na najwyższym stopniu awansu w bieżącym roku będzie oscylowało wokół kwoty 7326 zł brutto. Natomiast najniższe zarobki osoby na tym stanowisku wyniosą około 4225 zł brutto — to wzrost pensji o prawie 330 zł. Oczywiście mowa tutaj o wynagrodzeniu zasadniczym, czyli podstawowym bez dodatków przysługujących pedagogom.

Co wpływa na pensję nauczyciela dyplomowanego?

Jako że nauczyciel dyplomowany to najwyższy stopień awansu zawodowego osoby pracującej z uczniami, to jego pensja podstawowa jest wyższa w stosunku do wynagrodzenia pedagogów na niższych etapach awansu. Przede wszystkim na ostateczną wysokość zarobków mają wpływ dodatki uzyskiwane przez pracownika, które w znacznej mierze bazują na wynagrodzeniu zasadniczym. Zatem im wyższe ono jest, tym wyższą pensję pobiera nauczyciel. Lista dodatków przysługujących pedagogom została wskazana w tzw. Karcie Nauczyciela.

Wśród benefitów dla osób z wieloletnim stażem pracy znajdują się dodatek za wysługę lat (przysługuje on nauczycielowi po przepracowaniu 4 lat w danej placówce i z każdym rokiem wzrasta o 1% wynagrodzenia zasadniczego). Kolejnym jest dodatek motywacyjny przydzielany przez dyrektora szkoły (jego wysokość jest uzależniona od placówki, w której pracuje pedagog). Warto także wspomnieć o dodatku funkcyjnym za wychowawstwo lub pełnie funkcji wicedyrektora. Nauczycielowi dyplomowanemu przysługuje również dodatek za nadprogramowe godziny i zastępstwa. Obejmuje on także pracę w godzinach nocnych podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych. Pedagog może też dostawać dodatek za warunki pracy i jej uciążliwość. Wieloletni nauczyciele dyplomowani otrzymują nagrodę jubileuszową za przepracowane lata.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem? Biorąc pod uwagę liczbę dodatków, jego wynagrodzenie może być ponad 20% wyższe niż pedagoga na samym początku drogi zawodowej.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany z uwzględnieniem benefitów?

Całkowite wynagrodzenie połowy nauczycieli dyplomowanych waha się w granicach od 5160 zł do 7110 zł brutto. Jedna czwarta pedagogów zarabia mniej, natomiast 25% osób zatrudnionych na tym stanowisku otrzymuje za swoją pracę ponad 7110 zł brutto miesięcznie.

Nauczyciel dyplomowany to pedagog na najwyższym stopniu awansu zawodowego. Jego wynagrodzenie jest uzależnione od przepracowanych lat i przysługujących mu licznych dodatków do stawki podstawowej.