Jak poprawnie wprowadzać cytaty do tekstów?

Przytaczanie wypowiedzi innych osób we własnej pracy może stanowić pewne wyzwanie. Zwłaszcza wtedy, gdy nie wiadomo, jak właściwe to zrobić. Z tego artykułu dowiesz się, jak poprawnie wprowadzać cytaty do tekstów i rozwiejesz swoje wątpliwości.

Jak umieścić cytat w tekście?

Cytatami nazywa się przytoczenie słów innego autora we własnym tekście, które mogą stanowić poparcie argumentacji lub wzbogacać wypowiedź. Jak wprowadzać cytaty do tekstów w poprawny sposób? Przede wszystkim muszą one zostać wyraźnie w nim zaznaczone, aby nie było wątpliwości, że dane zdanie jest wypowiedzią przytaczaną. Jak oznaczyć cytat w tekście? Istnieją trzy sposoby jego wyodrębniania — użycie cudzysłowu, zastosowanie kursywy i wydzielenie cytowanego fragmentu.

Podstawowym sposobem wyodrębniania cytatu jest użycie cudzysłowu. W ten sposób nie zmienia się wyglądu czcionki, a jedynie dodaje apostrofy na początku i na końcu przywoływanego fragmentu. Inny sposób na wprowadzenie cytatu do tekstu to zaznaczenie przytaczanego tekstu kursywą. W tym przypadku nie trzeba już ujmować go w cudzysłów. Natomiast można również wyróżnić cytowaną wypowiedź poprzez wydzielenie jej z głównego tekstu. Należy wtedy zrobić odstęp i zapisać tekst mniejszą czcionką.

Wprowadź cytowaną wypowiedź od myślnika

Innym sposobem wyodrębnienia cytatu w tekście jest zapisanie go od myślnika — tak, jak umieszcza się dialogi w książkach. Zazwyczaj tę metodę oznaczania cytatów w publikacji spotka się w artykułach prasowych, a przytaczany tekst jest w rzeczywistości fragmentem ustnej wypowiedzi. Po przywołaniu cytatu dodaje się zazwyczaj takie sformowania jak np.: podkreśla, dodaje czy przypomina.

Zastosuj przypis i umieść tytuł publikacji w bibliografii

W pracach naukowych jedną z często stosowanych zasad wstawiania cytatów w tekście jest dodanie do przytaczanego fragmentu przypisu. Odnośnik powinien zawierać autora, tytuł jego pracy, a w przypadku bardziej obszernych wydań, stronę, na której znajduje się przywoływana wypowiedź.

Zastanawiasz się, jak wstawić cytat w tekście, zaczerpnięty z artykułu umieszczonego na stronie internetowej? Zasada jest bardzo podobna, tylko w przypisie zamiast numeru strony w książce, należy wskazać adres strony internetowej oraz datę, kiedy się z niej korzystało.

Niezwykle istotną kwestię stanowi również to, aby na końcu pracy naukowej umieścić bibliografię i uwzględnić w niej wszystkie cytowane dzieła i publikacje. Dlaczego oznaczanie cytatów w tekście jest takie ważne? Prace naukowe rządzą się dosyć restrykcyjnymi zasadami, które mają na celu zapobieganie plagiatom i wykradaniu cudzych treści.

Cytat w tekście to tak naprawdę słowa użyte przez inną osobę, dlatego należy pamiętać, aby poprawnie je wyodrębnić w tekście. Dobrą praktyką jest również wskazanie autora wypowiedzi, a w przypadku publikacji jej tytułu.