Ile pracuje i ile zarabia nauczyciel w szkole publicznej?

Praca w szkole często jest wymagająca, jednak nauczyciele mogą liczyć na wiele dodatków do ich podstawowego wynagrodzenia i długi urlop w czasie wakacji. Ile zarabia nauczyciel w szkole publicznej? Sprawdź, jakie zarobki mogą osiągać pedagodzy uczący dzieci w publicznych placówkach oświatowych.

Jak ustalana jest pensja nauczyciela w szkole publicznej?

Od nowego roku szkolnego, czyli 1 września 2022 roku obowiązują nowe zasady dotyczące stawek wynagrodzeń podstawowych dla nauczycieli w szkołach publicznych. Zarobki pedagoga ustala się na postawie jego wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Pewne przepisy dotyczące awansu osób pracujących w szkole również się zmieniły — stanowiska nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego zostały połączone w jedno określone mianem nauczyciela początkującego. Pensja pedagoga na samym początku kariery zawodowej wynosi 120% wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciel mianowany może liczyć na 144% podstawowej pensji, natomiast nauczyciel dyplomowany otrzymuje 184% stawki zasadniczej.

Ile zarabia nauczyciel w szkole publicznej? Średnie wynagrodzenie początkującego pedagoga to około 4778 zł brutto, natomiast minimalne wynosi blisko 3690 zł brutto. Nauczyciel mianowany zarabia średnio 5733 zł brutto, a najniższa pensja osoby z tym stopniem awansu zawodowego to blisko 3860 zł brutto. Na najwyższe zarobki może liczyć nauczyciel dyplomowany, którego średnie zarobki wynoszą 7326 zł brutto, natomiast najniższe oscylują wokół kwoty 4550 zł brutto.

Jakie dodatki przysługują nauczycielowi?

Do podstawowego wynagrodzenia pedagoga dolicza się liczne dodatki. Jednym z nich jest dodatek za wysługę lat. Przysługuje on pedagogowi po 4 lata od rozpoczęcia nauczania i wynosi 1% podstawowej pensji. Z każdym rokiem zarobki nauczyciela w szkole zostają powiększone o kolejny procent do uzyskania maksymalnego dodatku w wysokości 20% zasadniczego wynagrodzenia.

Pedagodzy otrzymują także dodatek motywacyjny przydzielany przez dyrektora szkoły za zaangażowanie i wyniki. Innym benefitem dla nauczyciela zatrudnionego w publicznej placówce jest dodatek funkcyjny przysługujący wychowawcy klasy (jego wysokość wynosi minimum 300 zł brutto). Kolejny dodatek dotyczy trudnych warunków pracy w przypadku pedagoga, który ma kontakt z wymagającą młodzieżą.

Nauczyciel w szkole publicznej otrzymuje również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i zastępowanie innego pedagoga w nagłych przypadkach. Może także dostać nagrodę finansową za przepracowane lata. Przysługuje mu też dodatkowe wynagrodzenie roczne — tzw. trzynastka.

Ile pracuje nauczyciel w szkole publicznej?

Czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo, jednak liczba godzin spędzanych na prowadzeniu zajęć w ciągu tygodnia jest mocno uzależniona od zajmowanego przez niego stanowiska i danej placówki edukacyjnej. Zasadniczo pedagog spędza średnio 18 godzin, prowadząc lekcje z uczniami. Do jego obowiązków w ramach tygodniowego wymiaru pracy należy również m.in. uczestnictwo w egzaminach, organizowanie wydarzeń szkolnych, prowadzenie dokumentacji oraz kółek zainteresowań (np. plastycznego, muzycznego, teatralnego), a także pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw.

Wynagrodzenie nauczycieli w szkole jest mocno zróżnicowane w zależności od etapu ścieżki zawodowej. Pedagodzy mogą jednak liczyć na liczne benefity, które stanowią dodatek do ich pensji podstawowej.