Nauczyciel w szkole prywatnej — co robi i ile zarabia?

Czy nauczyciela w szkole prywatnej obowiązują te same zasady zatrudnienia, co pedagogów pracujących w publicznych placówkach? Ile zarabia nauczyciel w szkole niepublicznej? Sprawdź, jakie obowiązki ma pedagog w takiej placówce i jakie może osiągać zarobki.

Zasady zatrudnienia nauczyciela w szkole prywatnej

Nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych obowiązuje tzw. Karta Nauczyciela, która reguluje prawa i obowiązki pedagogów, a także uprawnia ich do otrzymywania wyższego wynagrodzenia z tytułu posiadanego stopnia naukowego i wykształcenia pedagogicznego. Natomiast nauczyciel w szkole prywatnej nie może liczyć na takie dodatki do pensji. Wysokość jego wynagrodzenia nie jest uzależniona od stopnia awansu zawodowego. Zasady zatrudnienia nauczycieli w niepublicznych placówkach są takie same jak w innych prywatnych firmach i opierają się na przepisach zawartych w Kodeksie Pracy. Oczywiście przy negocjowaniu zarobków nauczyciela w szkole prywatnej mogą mieć wpływ jego doświadczenie i przygotowanie do wykonywania pracy.

Ile zarabia nauczyciel w prywatnej placówce?

Wysokość zarobków nauczyciela w szkole prywatnej w znacznej mierze zależy od ustaleń z pracodawcą i rodzaju umowy, na którą jest zatrudniony. W przypadku umowy o dzieło lub zlecenia pedagog może mieć określoną stawkę godzinową w wysokości 60-100 zł netto, natomiast przy zatrudnieniu na pełen etat wynagrodzenie nauczyciela w szkole prywatnej waha się w granicach 5500-6600 zł brutto. Przykładowo miesięczne zarobki pedagoga specjalnego w niepublicznej placówce mogą wynosić 5000 zł brutto, a nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkole średniej nawet 6800 zł brutto na miesiąc. Należy jednak pamiętać, że wiele osób zatrudnionych w szkołach prywatnych na stanowisku pedagoga zarabia o kilkaset złotych mniej.

Jakie zajęcia prowadzi nauczyciel w szkole prywatnej?

Osoba pracująca na stanowisku nauczyciela w szkole prywatnej zazwyczaj prowadzi zajęcia przedmiotowe zgodne ze swoją specjalizacją. W niektórych niepublicznych placówkach edukacyjnych zdarza się, że jeden nauczyciel wykłada kilka przedmiotów.

Ile godzin pracuje nauczyciel w szkole prywatnej? Pedagogów zatrudnionych w szkołach niepublicznych obowiązuje wymiar godzinowy wskazany w Kodeksie Pracy (czyli pięciodniowy tydzień pracy po 8 godzin dziennie — 40 godzin w tygodniu). Jednak nie zostało ściśle określone, czy pedagog codziennie musi pozostawać w szkole przez 8 godzin. Najistotniejszym kryterium jest nieprzekraczanie sumy godzin tygodniowo. W przeciwnym wypadku pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. W ramach etatu nauczyciel w szkole prywatnej może prowadzić także zajęcia pozalekcyjne — np. kółko plastyczne, kółko historyczne czy też klub geograficzny.

Zarobki nauczyciela w szkole prywatnej są uzależnione od zasad zatrudniania pracowników obowiązujących w danej placówce. Zajęcia prowadzone przez pedagogów w tego rodzaju placówkach nie różnią się znacznie od tych odbywających się w szkołach państwowych.