Rzeczy potwierdzone, że istnieją, ale ich nie widzimy

Nasze postrzeganie świata jest bardzo ograniczone. Istnieje wiele rzeczy, które istnieją, mimo iż nie potrafimy ich dostrzec gołym okiem. Mimo iż zdajemy sobie sprawę z takiego stanu rzeczy bardzo trudno bez namysłu odpowiedzieć na pytanie o rzeczy potwierdzone, że istnieją, ale ich nie widzimy. Przygotowaliśmy listę pięciu takich pojęć.

ziemia z lotu ptaka

Powietrze

Choć powietrze, podobnie jak inne opisane w naszym zestawieniu elementy, nie może być postrzegane stricte jako rzecz, jest to jedna z wielu niewidocznych substancji bardzo istotnych dla naszego istnienia. Nie możemy go zobaczyć, ani poczuć, ponieważ nie ma koloru, smaku i zapachu. Mimo to istnieje, codziennie wpływając na nasze życie. To mieszanina gazów i aerozoli, którą oddychamy. W jej skład wchodzą głównie: azot, tlen i argon. Tlen jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania ludzi oraz zwierząt.

Zapach

Chemicy uważają zapach za jedną z właściwości związków chemicznych oraz mieszanin. Jest możliwy do poznania jedynie za pomocą zmysłu węchu. Nie możemy go zobaczyć, jednak istnieje – wiemy to nie tylko dzięki naukowcom i ich badaniom, ale i własnemu zmysłowi. Jako osoby niebędące chemikami nie potrafimy nadać nazw zapachom, a jedynie określić, czy dana woń jest przyjemna, czy nie oraz przyrównać ją do innych znanych nam zapachów. Mimo że są niewidoczne dla oka, stanowią nieodłączną część naszego życia, ponieważ towarzyszą nam ciągle.

Siła grawitacji

Niemożliwe jest zobaczenie ludzkim okiem siły grawitacji. Polega ona na tym, że wszystkie ciała, które posiadają energię, przyciągają się wzajemnie. Zależność ta zachodzi zarówno na powierzchni Ziemi, jak i w kosmosie pomiędzy naszą planetą a księżycem. Możemy jedynie dostrzec jej skutki, czyli np. upadanie przedmiotów na ziemię. Dochodzi do tego na skutek przyciągania ziemskiego wywieranego na daną rzecz. Za odkrywcę prawa powszechnego ciążenia uważany jest Isaac Newton. Bardzo popularną anegdotą związaną z tym odkryciem jest to, że Newton odkrył to prawo, leżąc pod jabłonią, gdy zobaczył spadające na ziemię jabłko.

Pojedyncze atomy

Wszystko wokół nas składa się atomów – m.in. inni ludzie, wspomniane wcześniej powietrze, czy przedmioty codziennego użytku. To tylko nieliczne przykłady istot i rzeczy składających się z atomów. Mimo że w bardzo wielu przypadkach możliwe jest dostrzeżenie gołym okiem obiektów złożonych z atomów, bardzo trudne, wręcz niemożliwe dla zwykłego człowieka, jest zobaczenie pojedynczego atomu. Z pewnością wielu z nas nie miało takiej możliwości, ponieważ konieczne jest wykorzystanie do tego nowoczesnych mikroskopów. W 2018 roku na świecie istniały trzy takie urządzenia.

Plamy na Słońcu

Słońce możemy zobaczyć gołym okiem, jednak kryje ono wiele tajemnic. Z powierzchni Ziemii możemy dostrzec je jako żarzącą się kulę. Nie dostrzegamy jednak gołym okiem, że na jego powierzchni istnieją plamy słoneczne. Są to ciemniejsze obszary cechujące się niższą temperaturą niż ich otoczenie oraz silnym polem magnetycznym. Możemy dostrzec je przy pomocy wysokiej jakości lornetki bądź lunety, jednak należy pamiętać. By urządzenia te miały specjalny filtr do obserwacji Słońca.