Rodzaje zabezpieczeń wykopów, jakie stosuje się na budowach?

Projekty budowlane wymagają stabilnych wykopów, które zapewniają właściwe posadowienie budowli i terminowe wykonanie skomplikowanych robót geotechnicznych. Jakie rodzaje zabezpieczeń wykopów stosuje się podczas prac budowlanych?

zabezpieczenia wykopów-rodzaje

Zabezpieczenia wykopów – o czym trzeba pamiętać?

Intensywny rozwój na rynku nieruchomości, przyrost inwestycji w tej branży generują potrzebę stałego dostosowywania warunków przeprowadzania prac ziemnych do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzane roboty na placu budowy redukują w znacznym stopniu ryzyko wypadków z udziałem pracowników, dlatego zabezpieczenia wykopów powinny być wykonywane przez fachowców. Specjalistyczna wiedza, w połączeniu z zastosowaniem obowiązujących przepisów, sprzyja właściwemu prowadzeniu prac na budowie.

Wszystkie prace ziemne, dobór rodzaju zabezpieczenia wykopów na budowach wykonuje się na podstawie projektu, który musi uwzględniać min. odległość dróg transportowych od wykopu, rozwiązania uniemożliwiające zalanie dołu, pozwalające na odprowadzenie wód opadowych. Istotną rolę odgrywają również zabezpieczenia wykopów, które uniemożliwiają przypadkowe osunięcie się do dołu pracowników bądź osób postronnych. Podczas zabezpieczenia wykopów niezwykle ważna jest ochrona przed osunięciem ścian, w tym celu wykorzystuje się tzw. skarpowanie, podparcie lub rozparcie.

Najczęściej stosowane zabezpieczenia wykopów na budowach

Rodzaje zabezpieczeń wykopów, jakie powszechnie stosuje się na budowach to:

  • Ścianka szczelna – tą metodę zabezpieczenia wykopów wykorzystuje się podczas obudowy wykopów pod konstrukcje fundamentów, parkingów, czy piwnic. Wykonana jest z grodzi stalowych, które zagłębione w gruncie tworzą szczelną płytę. Ścianka szczelna stanowi natychmiastową barierę zapobiegającą osuwaniu się gruntu w trakcie głębienia wykopu.
  • Obudowa berlińska – jest tymczasowym zabezpieczeniem wykopu, czasem wykorzystuje się ją jako element konstrukcji. Pionowe ściany palowe podtrzymywane są przez kotwy lub systemy rozporowe, wspierają się na poziomych belkach, które równomiernie rozkładają obciążenie. Zaletą takiego rozwiązania podczas prac budowlanych jest ograniczone obciążenie z sąsiadujących konstrukcji.
  • Palisada z pali z kolumn – ten rodzaj zabezpieczenia wykopów wykorzystuje się podczas stabilizacji zboczy, obudowy wykopów, jako przegrody pomocnicze lub metodę odcięcia wody. To często stosowana metoda zabezpieczenia wykopów podczas inwestycji, które realizowane są w bliskim sąsiedztwie istniejących już budynków.

Jak dobrze wybrać sposób zabezpieczenia wykopu?

Dobór odpowiedniego zabezpieczenia wykopów uzależniony powinien być od rodzaju inwestycji, czynników środowiskowych, lokalizacji działki budowlanej i usytuowania innych konstrukcji w sąsiedztwie przeprowadzanych prac. Projekt zabezpieczenia wykopów musi uwzględniać m.in. metody stawiania obiektu, warunki geotechniczne panujące na placu budowy, poziom wód gruntowych, czy głębokość wykopu.

Wybór właściwej technologii zabezpieczenia prac ziemnych powinien być też warunkowany bliskością istniejących już konstrukcji w pobliżu. Sposób obudowania skarp wykopu uzależniony jest typu przedsięwzięcia, inne zabezpieczenia wykopów stosuje się podczas budowy podziemnych kondygnacji budynków, inne podczas realizacji infrastruktury komunikacyjnej lub instalacyjnej.